10-02-2020
DI og CO-industri er efter et døgns uafbrudte afsluttende forhandlinger nået frem til et forlig med fokus på tryghed, fleksibilitet og fortsat konkurrencekraft. Se hovedelementerne her.
 
Hovedelementerne i aftale mellem CO-industri og DI om en ny treårig overenskomst
gældende fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023

 

 • Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen

 • Mere øremærket forældreorlov til faderen

 • Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere

 • Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen

 • Enklere lønadministration

 • Tidligere pension til elever og lærlinge

 • Konkurrencedygtige pensionsordninger

 • Afdækning af andre ansættelsesformer

 • Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere

 • Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder

 • Lettere adgang til den danske model  

 • Enklere og mere synlig Fritvalgskonto

 • Mere frihed til børnefamilier 

 • Styrket fokus på den grønne omstilling

 • Strømlining af regler for feriefridage mv.

 • Bedre mulighed for lokale aftaler om rådighedstjeneste

 

Mere info findes her:

Forlig på plads for 230.000 medarbejdere i industrien