25-01-2021

En række ambitiøse reformer, skal nu styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Og ScanPeople glæder sig over dette. Læs her hvorfor.

Der har været kæmpe mangel på arbejdskraft. Der er en kæmpe mangel. Virksomhederne i Danmark har travlt, på trods af en corona krise der fik alt til at se sort ud, oplever rigtig mange alligevel stor vækst og har brug for ekstra hænder for at følge med.

Det er defor på rette tide at reformudspillet fra regeringen, i samarbejde med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne, kommer. 

De nye reformer byder på: 

  • Højere dagpengesats til kortvarigt ledige.
  • Skærpelse af dimittendregler.
  • Lempelse af modregningsregler for pension, så det bliver mere attraktivt for seniorer at arbejde.
  • Oprettelse af nye klimaerhvervsskoler og investerering i kvaliteten på uddannelserne.
  • Grøn omstilling understøttet via billigere grøn el.

Herudover indgås en aftale om Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft, der skal imødekomme mangel på arbejdskraft i de nærmest kommende år. Det styrker muligheden for at tiltrække international arbejdskraft til Danmark i den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft.

Hertil kommer øvrige initiativer, der skal styrke den internationale rekruttering.

 

ScanPeople er særligt glade for disse reformer, fordi det giver os bedre muligheder for at assistere vores samarbejdspartnere med kvalificeret arbejdskraft.

Vi glæder os også over at mange studerende kan forvente en øget kvalitet på deres uddannelse samt et større fokus på arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed – Noget ScanPeople i øvrigt også selv har et stort fokus på og i den kommende tid vil arbejde mere med, så vi følger med og går foran i udviklingen i samfundet. 

 

Reformarbejdet forventes at fortsætte fra regeringens side i den kommende tid.

 

Læs mere om det her: Regeringen indgår ambitiøse aftaler om reformer